Ulle Dulle tehtäväkirja

Ulle Dulle on tehtäväkirja lukemisen alkuharjoitteluun. Tehtävien eläinkuvat motivoivat lapsia. Tehtävät mahdollistavat myös iloa tuottavaa onnistumista oppimisessa.

Tehtäväkokonaisuus koostuu kuvasta ja siihen liittyvistä helpoista lauseista. Oppilaan tehtävä on luettuaan lauseen päätellä kuvasta missä on sitä tarkoittava numero.

Tekstejä tukemassa on kuvallinen sanasto. Oppilaan mielikuvitusta ja kuvan tuottamista, ajattelua tukevat sivun piirrostehtävät.

Lasten vuorovaikutusta tukevat tilanteet, joissa lapset voivat keskenään keskustella ja löytää vastauksia ja analysoida kuvien tapahtumia.

Opettajalle tehtävät antavat paljon tietoa lapsen ajattelusta ja sanavarastosta ja lapsen tavasta lähestyä tehtäviä.

20,00 €