Tildan valinnat luetunymmärtämis-tehtäväkirja

Tildan valinnat on luetunymmärtämisen harjoituskirja, joka harjoittaa tiedon etsintää asiateksteistä.

Mielenkiintoisia tekstejä toimittajien, kirjailijoiden ja asiantuntijoiden kirjoittamina. Tekstit ovat mielenkiintoisia hyvin kirjoitettuja uusia tietoja, ajatuksia, elämyksiä avaavia.

Tehtävät sisältävät lehtijutun, siitä tehdyt monivalintatehtävät, kysymykset, lukijan omat kysymykset ja oma mielipidekirjoitus tekstistä.

Tekstit harjoittavat lukijan tarkkaan ymmärtävään lukemiseen, asioiden vertailuun, silmäilevän lukemisen harjoitteluun ja oleellisen tiedon poimimiseen tekstistä.

Säännöllisesti näitä tehtäviä tehneiden lukutaito ja oppimisvalmiudet ovat parantuneet, niin, että heidän motivaationsa tarttua tehtäviin on noussut ja sen myötä lukutaito on vahvistunut sekä kyky vastata kirjallisestii ja suullisesti tekstipohjaisiin tehtäviin.

Tekstistä tehdyt omat kysymykset ja niiden kyselemisellä luokkatovereilta on luokan ilmapiiriä vahvistava vaikutus.

Oppilaiden motivoituminen lukemaan ja pohtimaan on nostavat älyllisen pohdinnan iloa.

Kirjaa voi käyttää kaikilla luokka-asteilla neljännestä luokasta alkaen aina yläkouluun ja ammattioppilaitoksiin luetunymmärtämisharjoituskirjana.

Mielenkiintoinen teksti herättää kiinnostuksen kaikkeen lukemiseen.

Lukutaidon vahvistuminen antaa itseluottamusta ja vahvistaa itsetuntoa. Lukutaito on yksi tärkeä oppimisen väline. Lukutaito tuo ilon. Lukutaito avaa älyllisen pohdinnan hauskuuden.

120,00 €