Ota kiinni mandariini harjoituskirja osa 1

Harjoituskirja sisältää 12 kuvasivua, joissa kullakin sivulla on 19-54 tehtävää. 

Piirrostehtäväsivuja on myös 12, joissa kussakin on 20-30 piirrostehtävää.

Kirjassa on nimikartat jokaisen kuvasivun hahmojen nimistä sekä 7 sivua lisätehtäviä ja tarkistussivu.

Kirja on hyvä väline lukemisen, havainnoinnin, päättelykyvyn, tunteiden tunnistuksen, kysymysten tekemisen ja erilaisista tilanteista kertomisen harjoitteluun.

Tehtäväkirja on myös hyvä apuväline sosiaalisten taitojen oppimisessa. 

Kun oppilaat kertovat omista havainnoistaan ja mielipiteistään toisille, he vahvistavat omaa ajatteluaan ja puheilmaisuaan.

Oppilaiden keksiessä yhdessä kuvista tarinoita, vuoropuheluita ja näytelmiä on syntynyt paljon yhteistä iloa, luokkahengen vahvistumista, monenlaista oppimista.

Harjoituskirja on hyvä apuväline kielen oppimisen kaikille osa-alueille - lukeminen, tiedon etsintä, luetun analysointi, sanavaraston kartuttaminen, puhuminen ja yhteistyötaidot.

Kuvien avulla harjoittelu on hauskaa ja tuottaa paljon iloa.

Piirrossivut aktivoivat oppilaan visuaalista havainnointia ja auttavat tuottamaan omia kuvia tehtävänannon mukaisesti. Piirrossivut vahvistavat myös luetunymmärtämistä.

70,00 €