Mauno tekstit ja luetunymmärtämis-tehtävät

Mauno-tehtäväkirja on lyhyiden kertomusten lukijoille.

Mauno-kirja kertoo koululaisesta, johon on helppo samaistua.

Maunon seurassa ei aika käy pitkäksi, sillä hänelle sattuu kaikenlaista.

Kommelluksiakin sattuu. Mauno ei kuitenkaan helpolla lannistu.

Mukaansatempaavat lyhyet tarinat ovat auttaneet vuosien ajan oppilaat tekstin ymmärtämiseen - kriittiseen tarkasteluun, silmäilevään lukemiseen, asioiden vertailuun sekä samaistumisen kautta nauttimaan lukemisestaan.

Kun tarina alkaa elää, se vetää mukaansa. Lukemalla oppii lukemaan.

Opettajalle tehtävät antavat ajankohtaisen tiedon oppilaan edistymisestä. Vanhemmille edistyminen voidaan raportoida ajantasaisella tarkalla tiedolla.

Tehtävät voi tarkistaa nopeasti ja helposti.

Kertomuksia voi myös käyttää keskustelun pohjana, tunteiden tunnistamisen, nimeämisen sekä itseilmaisun harjoittelun ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen.

Kysymykset ja tehtävät auttavat selkeän ilmaisun kehittymiseen ja ehyiden virkkeiden kirjoittamiseen ja myös omien kokemusten sekä ajatusten ilmaisemiseen.

SISÄLTÖ

* Kertomustekstit, 32 kertomusta

* Monivalintatehtävät ja vastaukset

* Oikein väärin -väittämät ja vastaukset

* Kysymykset tekstistä sekä aiheeseen liittyvät omakohtaiset tehtävät

* 32 viivapiirrosta virikkeeksi, väritettäväksi

120,00 €