Hissun Kissun tehtäväkirja

Hissun Kissun tehtäväkirja on jo pieniä tekstejä lukeville. Kirja koostuu kuvista ja luettavista lauseista, joissa lapsi etsii kuvasta kerrotut asiat.

Tehtävät harjoittavat lukutaitoa, mutta myös kuvan lukemista, ajattelua ja kehittävät päättelytaitoa.

Tehtäväsivulla on kuvalliset sanastot, jotka tukevat tekstin ymmärtämistä ja rikastuttavat sanavarastoa.

Joka sivulla on piirrostehtäviä. Näin mielikuvitus ja lapsen oma luominen saavat tilaa.

Oppilaiden vuorovaikutteisten tehtävien avulla lapset voivat tehdä yhdessä näitä tehtäviä, keskustella kuvista ja keksiä kuvien perusteella tarinoita.

0,00 €