Eelin Keelin ja Hissun Kissun luetunymmärtämistehtäväkirjat 4 ja 5

Eelin Keelin Klot ja Hissun Kissun luetunymmärtämistehtäväkirjat 4 ja 5 sisältävät motivoivaa harjoitusmateriaalia käytettäväksi koko luokan yhteisillä tunneilla, pienryhmässä sekä eriyttämisessä että S2-opetuksessa niin, että kaikki saavat osaamiselleen sopivaa luettavaa.

Lasten rakastamat hahmot herättävät uteliaisuuden.

Harjoitustehtävät auttavat innostumaan lukemisesta, harjoittavat kuvanlukemista ja piirtämistä ohjeen mukaan.
Tehtävät sisältävät kuvan lisäksi 6-20 virkettä. Lukijan tehtävä on päätellä lukemiensa väittämien perusteella, miten yhdistää kuvien numerot oikeisiin väittämiin.

Tehtäväsivu sisältää kuvasanastot, sanalliset piirrostehtävät sekä lisäksi eläinten vuoropuhelutehtäviä. Tarkistussivu on kirjan takana.

Kuvasanastot auttavat ymmärtämistä ja sanavaraston laajentamista.

Tehtävien kuvat toimivat hyvin myös virikekuvina kirjoittamiseen, kysymisen harjoitteluun, keskusteluun....vuorovaikutustaitojen harjoitteluun.

Kuvan ja tekstin yhdistäminen lukemisen harjoittelussa vahvistaa positiivisten oppimiskokemusten syntyä.

Ilo ja motivaatio harjoitella seuraa, kun oivaltaa ymmärtävänsä.

Kirjojen sivumäärä on 158 sivua.

120,00 €